Zippo Vintage Brass George Washington - The President Series - 1989 - New Fullbox


Zippo Vintage Brass George Washington - The President Series - 1989 - New Fullbox


 • Zippo Vintage Brass khắc ăn mòn acid tổng thống George Washington.
 • Chiếc Zippo này là 1 trong 6 chiếc thuộc set President Series Vintage Brass được phát hành năm 1989. Máy rất hiếm, có giá trị sưu tầm cực cao.
 • Tình trạng mới 100% fullbox. Sản xuất năm 1989 vỏ ruột trùng cả năm tháng H-V
Truy cập fb Phạm Nghĩa để cập nhật các mẫu Zippo mới nhất
Đọc tiếp

Zippo Brush Chrome 1957 - New Fullbox


Zippo Brush Chrome 1957 - New Fullbox


 • Zippo Brush Chrome khắc ăn mòn acid mặt trước.
 • Tình trạng mới 100% fullbox. Sản xuất năm 1957 vỏ ••••ZIPPO•••• PAT.2517191 lệch trái, ruột PAT.2517191 bánh xe xỏ chỉ, lưỡi gà gù, bấc bột nguyên bản đúng đời.
Truy cập fb Phạm Nghĩa để cập nhật các mẫu Zippo mới nhất
Đọc tiếp

Zippo Brush Chrome Set 1961 - New Fullbox


Zippo Brush Chrome Set 1961 - New Fullbox


 • Zippo Brush Chrome khắc ăn mòn acid mặt trước, kèm theo set là chiếc thước cùng chủ đề
 • Tình trạng mới fullbox, mặt trước nổ chrome nhẹ. Sản xuất năm 1961 vỏ •••ZIPPO•• PAT.2517191, ruột PAT.2517191 bánh xe xỏ chỉ, lưỡi gà lá lúa, bấc bột nguyên bản đúng đời.


Truy cập fb Phạm Nghĩa để cập nhật các mẫu Zippo mới nhất
Đọc tiếp

Zippo Solid Brass Full House - 1999 - New fullbox


Zippo Solid Brass Full House - 1999 - New fullbox


 • Zippo đồng nguyên khối gắn emblem Poker. 
 • Tình trạng mới fullbox, ố rất nhẹ vài điểm do bảo quản (vệ sinh lại sẽ hết). Sản xuất năm 1999 còn nguyên tem cảnh báo.

Truy cập fb Phạm Nghĩa để cập nhật các mẫu Zippo mới nhất


Đọc tiếp

Zippo Camel Antique Silver - 1998 - New Fullbox


Zippo Camel Antique Silver - 1998 - New Fullbox • Zippo mạ bạc giả cổ gắn emblem Camel. 
 • Tình trạng mới 100% fullbox, sản xuất năm 1998 còn nguyên tem cảnh báo.Đọc tiếp

Zippo Titanium Coasting Hunting World - 2003 - New Fullbox


Zippo Titanium Coasting Hunting World - 2003 - New Fullbox


 • Zippo mạ titanium đen chủ đề Hunting World - Hiệp hội săn bắn quốc tế. 
 • Tình trạng mới 100% fullbox, sản xuất năm 2003 còn nguyên tem cảnh báo.


Truy cập fb Phạm Nghĩa để cập nhật các mẫu Zippo mới nhất

Đọc tiếp

Zippo Vintage American Classic - 2000 - New Fullbox


Zippo Vintage American Classic - 2000 - New Fullbox


 • Zippo đồng nguyên khối kiểu dáng Vintage (Replica 1937) gắn emblem American Classic rất đẹp. 
 • Tình trạng mới fullbox, ố đồng nhẹ do bảo quản (vệ sinh lại sẽ hết). Sản xuất năm 2000 còn nguyên tem cảnh báo.


Truy cập fb Phạm Nghĩa để cập nhật các mẫu Zippo mới nhất

Đọc tiếp

Zippo Harley Davidson Bootstrap - 1998 - New Fullbox


Zippo Harley Davidson Bootstrap - 1998 - New Fullbox


Zippo Brush Chrome gắn emblem Harley Davidson Bootstrap tương đối "ngầu" :D . Tình trạng mới 100% fullbox, sản xuất năm 1998 còn nguyên tem cảnh báo.

Truy cập fb Phạm Nghĩa để cập nhật các mẫu Zippo mới nhất

Đọc tiếp